Koszty i opłaty eksploatacyjne w budynkach biurowych

w latach 2011-2019


Wypełnij prosty formularz i pobierz raport

Najnowsze dane na wyciągnięcie ręki.

Co znajduje się w raporcie?

1

Koszty eksploatacyjne a opłaty eksploatacyjne

W raporcie przyglądamy się wnikliwie zależności między wysokością kosztów i opłat eksploatacyjnych w przeliczeniu na m kw. wynajmowanej powierzchni.


Poszczególne składowe kosztów eksploatacyjnych

Skategoryzowaliśmy podstawowe grupy kosztów eksploatacyjnych i wyodrębnialiśmy dziesięć głównych grup.

2

3

Analiza kosztów eksploatacyjnych w podziale na grupy

Przeanalizowaliśmy dokładnie każdą z grup kosztów eksploatacyjnych na przestrzeni lat 2011-2019. Wynikami dzielimy się w raporcie.

Komentarz naszego eksperta

Koszty eksploatacyjne w budynkach biurowych w 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego niewiele się zmieniły. Oczywiście wzrosły te składowe kosztów, które ustawowo zostały zmienione – podatek od nieruchomości, ochrona, sprzątanie. Z maksymalnej możliwej stawki podatku od nieruchomości skorzystały wszystkie główne miasta, z wyjątkiem Krakowa. Ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej wzrosły o kilka procent koszty ochrony obiektów oraz ich sprzątania. W wielu miastach wzrosły także koszty wywozu odpadów, które od 2019 roku wydzieliliśmy w analizach rocznych jako oddzielny - dziesiąty - element składowy wszystkich kosztów eksploatacyjnych biurowca. Jeśli chodzi o media to w 2019 roku koszt był na poziomie tego z roku 2018, głównie za sprawą odgórnych regulacji prawnych.


- Magdalena Oksańska

Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami Compliance


Knight Frank LLP z siedzibą w Londynie jest wiodącym i niezależnym globalnym doradcą w zakresie nieruchomości. Zatrudnia powyżej 19 000 pracowników w ponad 500 biurach w 60 krajach. Knight Frank doradza klientom, od indywidualnych właścicieli i nabywców, po największych deweloperów, inwestorów i najemców korporacyjnych.